ACP

UST Pnomatik ekim makinesi ile her türlü kışlık hububat , OSR , silaj ürünleri ve diğer kaplama bitkileri ekilebilmektedir.
Küçük kanatlı ekim ünitesi (patentli), bir toprak tabakası oluşturarak tohuma uygun örtü elde edilmesini sağlar. Bu tabaka, ekim ünitesinin geçişinden sonra tohumun üzerine düşer. Bu teknoloji, tohumun toprak kalıntılarıyla temas etmeden dikilmesini sağlar. Dahası, küçük kanatlar verimli bir yabancı ot müzcadelesi sağlar.
 
Değişken Sıra Konfigürasyonu
Değişken Sıra Konfigürasyonu ile farklı sıra aralığı sağlanabilmektedir. 
 
 
AST- UST'ün tarımsal avantajları
  • Toprağın rahatsızlıklarının azaltılması, arazinin yapısını iyileştirir ve organik maddenin mineralleşmesini arttırır, organizmaların ve diğer faydaların gelişmesini kolaylaştırır.
  • Yeryüzünün erozyona karşı korunması ve mineral besin maddesi kaybı olmaması.
  • Toprağın nem tutma kapasitesinde artış
  • Besin elementleri, gelişimin ilk aşamasından sonra, mahsul yetiştirme aşamasında, daha az gübreye ihtiyaç duymaktadır.
  • Daha iyi su drenajı ve ekinlerin daha hızlı büyümesi
  • Yabani otların etkili mekanik kontrolü

Technical features

Rows 20
Row spacing 15 cm.
Tool bar 300/600 cm.
Weight 4450 kg.
Power required 170/200 hp
Capacity seed 3000 l.
Capacity fertil -
Rows 20
Row spacing 15 cm.
Tool bar 300/600 cm.
Weight 4450 kg.
Power required 170/200 hp
Capacity seed 3000 l.
Capacity fertil -
Rows 20
Row spacing 15 cm.
Tool bar 300/600 cm.
Weight 4450 kg.
Power required 170/200 hp
Capacity seed 3000 l.
Capacity fertil -